NEGLECT

 

 

art project by Sarah Huber & Damaris Moos

 

 

 

 

 

Photography & Video: Sarah Huber & Damaris Moos

Installation: Sarah Huber & Damaris Moos

Illustrations: Sarah Huber

Video Edit: Damaris Moos